jitaa

Němčina pro samouky mit Jitka

Ať už si potřebujete němčinu osvěžit nebo se ji začínáte učit, jsem tady pro vás :-).

Společně se naučíme úplné základy gramatiky a postupně se prokoušeme i ke složitějším gramatickým jevům. Každou středu nové video na mém youtube kanálu.  Když už tam budete, nezapomeňte se přihlásit k pravidelnému odběru ;-)

U každého videa najdete shrnutí tématu v PDFku. 

Kontakt: mitjitka@gmail.com, youtube kanálStavový trpný rod

Shrnutí gramatiky stavového trpného rodu v PDFPrůběhový trpný rod

Shrnutí gramatiky průběhového trpného rodu v PDFSlovosled v souvětí podřadném

Shrnutí gramatiky slovosledu v souvětí souřadném v PDFSlovosled v souvětí souřadném

Shrnutí gramatiky slovosledu v souvětí souřadném v PDFPodmiňovací způsob

Shrnutí gramatiky podmiňovacího způsobu v PDFOdlučitelné a neodlučitelné předpony

Shrnutí gramatiky odlučitelných a neodlučitelných předpon v PDFPlusquamperfektum

Shrnutí gramatiky plusquamperfekta v PDFStupňování přídavných jmen - superlativ

Shrnutí gramatiky stupňování přídavných jmen - superlativ v PDFStupňování přídavných jmen - komparativ

Shrnutí gramatiky stupňování přídavných jmen - komparativ v PDFZvratná slovesa

Shrnutí gramatiky zvratných sloves v PDFMinulý čas – perfektum způsobových a pomocných sloves

Shrnutí gramatiky minulého času – perfekta způsobových a pomocných sloves v PDFMinulý čas – perfektum

Shrnutí gramatiky minulého času – perfekta v PDFMinulý čas – préteritum způsobových a pomocných sloves

Shrnutí gramatiky minulého času – préteria způsobových a pomocných sloves v PDFMinulý čas – préteritum

Shrnutí gramatiky minulého času – préteria v PDFČleny v němčině

Shrnutí gramatiky členů v němčině v PDFSkloňování přídavných jmen po členu nulovém

Shrnutí gramatiky skloňování přídavných jmen po členu nulovém v PDFSkloňování přídavných jmen po členu neurčitém

Shrnutí gramatiky skloňování přídavných jmen po členu neurčitém v PDFSkloňování přídavných jmen po členu určitém

Shrnutí gramatiky skloňování přídavných jmen po členu určitém v PDFInfinitiv s "zu" a bez "zu"

Shrnutí gramatiky infinitivu s "zu" a bez "zu" v PDFBudoucí čas

Shrnutí gramatiky budoucího času v PDFPřivlastňovací zájmena

Shrnutí gramatiky přivlastňovacích zájmen v PDFOsobní zájmena

Shrnutí gramatiky osobních zájmen v PDFPředložky se 3. a 4. pádem

Shrnutí gramatiky předložek se 3. a 4. pádem v PDFPředložky se 4. pádem

Shrnutí gramatiky předložek se 4. pádem v PDFPředložky se 3. pádem

Shrnutí gramatiky předložek se 3. pádem v PDFSkloňování podstatných jmen v jednotném čísle

Shrnutí gramatiky skloňování podstatných jmen v jednotném čísle v PDFSlabé skloňování podstatných jmen

Shrnutí gramatiky slabého skloňování podstatných jmen v PDFHodiny - určování času

Shrnutí gramatiky určování času v PDFZákladní číslovky

Shrnutí gramatiky základních číslovek v PDFRozkazovací způsob pravidelných sloves

Shrnutí gramatiky rozkazovacího způsobu pravidelných sloves v PDFRozkazovací způsob nepravidelných sloves

Shrnutí gramatiky rozkazovacího způsobu nepravidelných sloves v PDFZápor v němčině

Shrnutí gramatiky záporu v němčině v PDFSlovosled v německé větě jednoduché

Shrnutí gramatiky slovosledu v německé větě jednoduché v PDFPřítomný čas nepravidelných a pomocných sloves

Shrnutí gramatiky přítomného času nepravidelných a pomocných sloves v PDFPřítomný čas pravidelných sloves

Shrnutí gramatiky přítomného času pravidelných sloves v PDF